VR/RT PIPELINES


 

Pre efektívne vytvorenie obsahu pre použitie vo virtuálnej realite je potrebný správny výber postupu, ktorý obnáša tvorbu prostredia, prípravu logiky pre ergonomickú interakciu a plynulú komunikáciu s použitým hardvérom.

Výber správnych softvérov pre dokonalú symbiózu pri tvorbe je výsledkom dlhodobého skúšania a pravidelného testovania nových softvérových riešení, ktoré zaručujú čo najvyššiu vzájomnú kompatibilitu a ponúkajú čo najintuitívnejšie prostredie.

Držíme sa osvedčených postupov, ktoré sú používané pre tvorbu AAA hier pri všetkých krokoch tvorby VR obsahu od prípravy digitálnych prostredí, konštruovania logiky až po finálnu optimalizáciu pre zvolený cieľový hardvér.

 

 
MODELY

Ak sa jedná o technické modely, ktoré už majú parametrický základ vo formáte STEP, IGS, je potrebné ich rozdeliť, zaradiť a pripraviť ako referenciu pre polygónové modelovanie, ktoré je nevyhnutné pre tvorbu modelov pre VR a RT.

Maľovanie textúr a príprava materiálov prebieha manuálne v samostatnom softvéri a podľa potreby pripraviť parametrické materiály je potrebné vytvoriť logiku pre požadovaný parameter.

Takto pripravené modely sú optimalizované v authoring softvéri kde je im pridaná logika ako základ pre interaktivitu.

 

 
LOGIKA

Tvorba logiky prebieha spoločne s tvorbou algoritmov pre fungovanie virtuálneho prostredia. Logika je potrebná tak pre manuálnu interakciu s prostredím ako pre automatizované systémy v simulovaných prostrediach.
Logika je tvorená štandardne kódovaním alebo tzv. vizuálnym programovaním prostredníctvom funkčných uzlov.

 

 
OPTIMALIZÁCIA

Keďže sú prostredia VR a RT najnáročnejšie pre výpočet, je nevyhnutné obsahy pripravovať čo najefektívnejšie aj z pohľadu náročnosti na ich výpočet vo VR prostredí. Od tvorby modelov, ovládania, logiky až po vizuál je optimalizácia to najdôležitejšie pre dokonalý zážitok a nerušený dojem z VR alebo RT riešenia.