PROMO VR


 

Riešenie Promo VR je prezentačným produktom s použitím technológie virtuálnej reality v oblasti technológií a služieb.

Promo VR ponúka detailný pohľad na prototyp s plnou interakciou a vysvetlením procesov.

Technológia virtuálnej reality pre tento produkt ponúka riešenie pre tažko prezentovateľné prototypy, ktoré je nemožné sledovať priamo, ktoré sú tažko vysvetliteľné pomocou iných zobrazovacích a informačných technológií alebo ktoré pre pochopenie princípu vyžadujú priamu interakciu.

 
PROSTREDIE

Prostredie je možné pripraviť na základe požiadaviek podľa potrieb prezentácie a interakcie. Podobne ako v ostatných VR produktoch je prostredie dôležitým faktorom pre vnímanie simulovanej scény a v prípade prezentovanej služby pre zážitok z ponúkaného riešenia.

 
PRODUKT

Riešenie Promo VR je v prvom rade orientované na prezentovaný produkt. Využitím virtuálneho prostredia dáva možnosť užívateľovi naplno testovať prezentovaný produkt, vyskúšať si jeho funkcie, vidieť efektivitu v priamom prenose alebo vnímať jeho design.
Tak ako ostatné VR produkty, aj tu je možná plná interaktivita s prostredím na prezentačnej úrovni. Napriek dokonalosti znázornenia produktu, Promo VR umožňuje zachovávať v prípade potreby technologické know-how prototypu. Obsahy pre produktovú prezentáciu sa pripravujú na mieru, riešenie prezentácie sa viaže individuálne ku klientovi.

 
CO-OP

Aj Promo VR ponúka riešenie CO-OP, teda možnosť prihlásenia sa viacerých užívateľov do jednej scény pre vzájomnú priamu komunikáciu a spoločnú analýzu prezentovaného produktu alebo služby. CO-OP mód je možné využívať aj globálne pričom sú užívatelia pripojení do jednej virtuálnej scény aj napriek veľkej fyzickej vzialenosti.