TEXTILE ART OF TODAY

 

Predstavenie prác umelcov Textile Art of Today vo virtuálnej realite pre Danubiana Meulensteen Art Museum

Umelci:
Júlia Sabová
Blanka Cepková
Daniel Szalai
Zuzana Hromadová

 
VR PROSTREDIE PRE UMELECKÉ DIELO UMELCA | JÚLIA SABOVÁ

Textile-art-of-today-desert-01

Textile-art-of-today-desert-02

 
VR PROSTREDIE PRE UMELECKÉ DIELO UMELCA | BLANKA CEPKOVÁ

Textile-art-of-today-forrest-01

Textile-art-of-today-forrest-03

 
VR PROSTREDIE PRE UMELECKÉ DIELO UMELCA | DANIEL SZALAI

Textile-art-of-today-cuba-01

Textile-art-of-today-cuba-03

 
VR PROSTREDIE PRE UMELECKÉ DIELO UMELCA | ZUZANA HROMADOVÁ

Textile-art-of-today-labyrinth-01

Textile-art-of-today-labyrinth-02

 
A NA ZÁVER

… Drobný náhľad na časť z nášho pracovného postupu. Viac náhľadov tu.

car-in-substance-painter

furniture-in-substance-painter