LITTLE BIG SHUTTLE

Spoločnosť TGW Group je popredným svetovým dodávateľom vysoko dynamických automatizovaných logistických riešení. Je to zároveň náš dlhoročný klient, ktorého si nanajvýš vážime. Spoločnosti už vyše desať rokov pomáhame realizovať ich marketingové predstavy – spočiatku v podobe čisto technických a priemyselných animácií, neskôr i krátkeho animovaného filmu a posledné dva roky prostredníctvom interaktívnych aplikácií a grafiky.

Náročnosť zákazníkov rastie exponenciálne. Každým rokom preto využívame tie najnovšie technológie na uspokojenie požiadaviek trhu. Opäť nastal čas obohatiť úroveň prezentácie nášho klienta, tentokrát o niečo hmatateľné, príjemné a milé. Pustili sme sa teda do výroby kvalitných fyzických modelov – miniatúr produktov nášho klienta – a to prostredníctvom jednej z najvyhľadávanejších technológií súčasnosti, 3D tlače.

Nasledovná fotodokumentácia znázorňuje proces výroby jedného takého modelu – konkrétne špeciálneho prepravného vozíka Shuttle Stingray 4.0 – od jeho zhmotnenia prostredníctvom 3D tlačiarne, cez manuálnu finalizáciu a postprodukciu, až po finálny produkt.

POSTUP VÝROBY

1. Digitálny 3D model bol rozdelený na časti podľa požiadaviek na ich výslednú farebnosť.
2. Na základe 3D dát boli niektoré časti modelu vytlačené v sádrovom kompozite a zvyšné vo fotopolymérovej živici.
3. Sádrové výtlačky bývajú krehké a preto boli finalizované a spevnené tekutým lepidlom. Živicové výtlačky bolo potrebné zbaviť podporných štruktúr.
4. Jednotlivé časti boli zatmelené, prestreknuté krycím sprejom a prebrúsené.
5. Každá časť bola následne zvlášť nastriekaná farebným akrylovým sprejom.
6. Po zaschnutí boli jemné detaily modelu domaľované tenkým štetcom.
7. Model bol na záver zlepený do svojej finálne podoby.

Pracovať pre TGW Group znamená robiť vždy na niečom príjemnom a preto sa snažíme byť zakaždým toho súčasťou.

VÝROBNÉ ŠPECIFIKÁCIE

3D print icon

3D tlačiareň: Zprinter 650 (ProJet 660 Pro), Form 1+ 
Materiály: sádrový kompozit, fotopolymérová živica (detailný plast) 
Rozmer finálneho modelu: 120x105x30 mm 
Trvanie tlače: 370 min. 
Finalizácia: lepidlo ColorBond, tmel, krycí sprej putty, akrylový sprej, farba 
Spolupráca na projekte: TVAR och  
 

TGW Shuttle 3D printed

TGW Shuttle 3D printed

TGW Shuttle 3D printed

TGW Shuttle 3D printed

TGW Shuttle 3D printed

TGW Shuttle 3D printed

TGW-08

TGW Shuttle 3D printed

TGW Shuttle 3D printed

TGW Shuttle 3D printed

TGW Shuttle 3D printed

TGW Shuttle 3D printed

TGW Shuttle 3D printed

TGW Shuttle 3D printed

 

Pridaj komentár