ENVIRO VR


 

Enviro VR je riešením pre virtuálnu edukáciu v simulovanom prostredí.

Prijímanie informácií počas VR školení je urýchlené periférnym vnemom okolia, ktoré umožňuje lepšie sa orientovať v školenej téme, ponúka možnosť okamžitej interakcie s prostredím a je tým obsah pre užívateľa lepšie zapamätateľný.

Enviro VR ponúka netechnické prostredie vhodné pre edukáciu v oblasti prírodných a humánnych vied, kde je interakcia na úrovni objavovania a získavania informácií z prostredia a deja, ktorý je sledovaný z nezainteresovaného pohľadu alebo z pohľadu zúčastnenej osoby.

Príprava prostredí pozostáva zo štúdia prostredia školenej témy, súhrnu informácií o faune, flóre v prípade školenia s biologickým zameraním, v príprave scenárov dobových architektúr, urbanizmu, scenárov udalostí a dejov pre riešenia v oblasti histórie a následne ich digitalizácia rôznymi technológiami pre čo najdetailnejšiu simuláciu.

 
vr-enviro-6

 
HISTÓRIA

VR prostredie ponúka interaktivitu s prostredím a dejom, užívateľ má možnosť oboznámiť sa s prostredím prostredníctvom komunikácie s postavami v deji, sledovať udalosti spomedzi zúčastnených osôb a mať tým možnosť vnímať situáciu naplno.

 
BIOLÓGIA

Dokonalosť VR prostredia umožňuje sýty vnem prostredia, ktoré môže byť tak známe ako aj exotické.

Systém VR je položený na existujúcom hardvéri a na mieru šitom softvéri, ktorý ponúka možnosť plného digitálneho zážitku.
Simulácia ponúka viac riešení, SOLO pre samostatný edukačný zážitok a CO-OP ako zdieľané riešenie kde je v jednej virtuálnej scéne prítomných viac užívateľov, ktorí majú možnosť navzájom zvukovo a vizuálne komunikovať.

vr_dino