Archives

REAL-TIME 3D GRAFIKA

tvorba interaktívnych animácií, interaktívnej grafiky, aplikácií a hier

SOFTVÉROVÉ APLIKÁCIE

vývoj a výroba softvérových aplikácií na zákazku

FILMOVÉ ANIMÁCIE

tvorba umeleckých animácií, animovaných krátkych filmov, systémov pre animovanie postáv (rigging) a ostatnej fimovej animovanej grafiky

TECHNICKÉ CGI

tvorba technických animácií a simulácií, 3D grafiky, animovaných a statických technických vizualizácií

KOMPLEXNÉ RIEŠENIA

komplexné priemyselné riešenia na prezentácie produktov a výstavy