3D TLAČ PRE PROTOTYPING

3D tlač najrôznejších strojárenských a dizajnových predmetov alebo ich miniatúr a priemyselných súčiastok určených na prototyping.

>> Od roku 2016 využívame 3D tlač len pre interné účely. <<

3D TLAČ PRE VÝSKUM

3D tlač rôznych objektov a nástrojov pre účely výskumu, vývoja, vedy a vzdelávania.

>> Od roku 2016 využívame 3D tlač len pre interné účely. <<

KOMERČNÁ 3D TLAČ

3D tlač najrôznejších miniatúr nábytku, rekvizít, technických doplnkov, postavičiek a hračiek najmä pre účely marketingu a reklamy.

>> Od roku 2016 využívame 3D tlač len pre interné účely. <<