3D TLAČ AKO NÁSTROJ PRE ODLIEVANIE

3D tlač je veľmi prínosná technológia sama o sebe, avšak ako každá iná, nie je tým jediným a ani vždy tým ideálnym riešením výroby produktov. Niekedy sa stretneme s prekážkou, že materiály z ktorých sa bežne tlačí by neponúkli také charakteristiky ako materiály pri výrobkoch vyrobených inými technológiami, prípadne by sa jednoducho produkcia čisto prostredníctvom 3D tlače predražila. Našťastie vždy existuje riešenie ako problém obísť. Jedným z takýchto riešení je technológia odlievania a práve o tej by sme si radi povedali pár slov…

ODLIEVANIE

S najväčšou pravdepodobnosťou ste už počuli o technológii odlievania. Zjednodušene povedané sa jedná o odliatie vybraného materiálu v tekutom stave (plastu, skla, kovu, silikónu, gumy, atď…) do vopred pripravenej formy (z plastu, skla, kovu, silikónu, gumy, sadry či dokonca hliny, atď…). Po zatvrdnutí materiálu je výsledkom hotový výrobok, prípadne jeho časť. Z finančného aj časového hľadiska je odlievanie v mnohých prípadoch veľmi prístupnou technológiou hromadnej (sériovej) výroby.

VYUŽITIE 3D TLAČE PRI ODLIEVANÍ

3D tlač je zväčša nákladnou metódou množstevnej výroby, avšak len pokiaľ je jej jedinou použitou metódou. V kombinácii s technológiou odlievania dokáže 3D tlač ohromne ušetreniť čas aj peniaze – napríklad pri výrobe formy. Forma sa jednoducho a rýchlo vytlačí na 3D tlačiarni a v závislosti od materiálu, x-krát použije pri odlievaní. Vytlačená forma môže byť pozitívom alebo negatívom odlievaného výrobku.

1. NEGATÍVNA FORMA

V prípade negatívnej formy má 3D výtlačok tvar inverzný k finálnemu produktu. Ide teda priamo o formu do ktorej sa následne finálny produkt odleje.

2. POZITÍVNA FORMA

V tomto prípade je 3D výtlačok tvarom identický s budúcim odliatkom (požadovaným finálnym produktom). Takýto výtlačok sa použije na vytvorenie formy zo silikónu či iného materiálu. Technológií prípravy formy je viac v závislosti od materiálov a požadovaných výsledkov – napríklad je možné výtlačok zaliať daným materiálom v tekutom skupenstve a nechať ho zatvrdnúť. Po zatvrdnutí sa 3D výtlačok odstráni a do vzniknutého otvoru sa následne odlieva finálny produkt ako v prvom prípade.

V oboch prípadoch ide o finančne aj časovo výhodné riešenie situácie. Okrem toho skutočnosť, že 3D tlač ako technológia dokáže vyrobiť objekty skutočne komplikovaných a komplexných tvarov, prináša nový rozmer a možnosti aj samotnej technológii odlievania.
 
molding

molding

molding

casting
 
Klienti: Slovenská sporiteľňa, a. s. | Československá obchodná banka a.s. | HB Reavis Slovakia a.s.
 

Pridaj komentár